Tag: kaszubskość

transuarium trialektyczne – stół

Jeden z  obiektów materializujących pracę doktorską pt „Idea glokalności w projektowaniu produktów autorskich. Design jako spotkanie lokalnych i globalnych przestrzeni kultury” opis zamieszczony w pracy doktorskiej, oraz w monografii…