Wystawa była podsumowanie wieloetapowego projektu transkulturowego. Prezentowała kulturę i życie codzienne Nepalu jako lustrzane odbicie tego co znamy w naszej europejskiej rzeczywistosci.

Wystawa była jednym z  etapów prac w ramach projektu badawczego pt. „Futurologia w praktyce projektowej”, realizowanego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa przez dr Martę Flisykowską. Partnerem projektu jest Uniwersytet Artystyczny w Kathmandu (Kathmandu University School of Arts Center for Art and Design). Wystawę wspiera Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nepal/Polska <=> Polska/Nepal

Odległa kultura to inne tradycje, rytuały, język, mentalność. Tam wagę zyskują sprawy, które mogą być dla nas niezauważalne. Jak możemy dowiedzieć się o sobie czegoś nowego? Jak możemy rozwijać cywilizację? Zmieniając perspektywę patrzenia, dostrzegamy i przez to rozumiemy więcej.

 

To, gdzie się rodzimy i przebywamy, nasze otoczenie i rzeczywistość, to punkt startowy. Każde kolejne doświadczenie będzie porównywane do tych pierwszych.Warunki geograficzne, historia, dostęp do wiedzy to czynniki wpływające na różnice kulturowe. Mamy te same potrzeby, zbudowani jesteśmy z tej samej materii, różnimy się lokalnie i w detalu.Znając tylko swoje otoczenie, przyjmujemy je automatycznie za wzór i wykładnię.

„Równolegle” nie znaczy „tak samo”.

Odległa kultura to inne tradycje, rytuały, język, mentalność. Tam wagę zyskują sprawy, które mogą być dla nas niezauważalne.Jak możemy dowiedzieć się o sobie czegoś nowego? Jak możemy rozwijać cywilizację? Zmieniając perspektywę patrzenia, dostrzegamy i przez to rozumiemy więcej.

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” jest podsumowaniem pewnego etapu prac w ramach projektu badawczego pt. „Futurologia w praktyce projektowej”, realizowanego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa przez dr Martę Flisykowską.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Artystyczny w Kathmandu (Kathmandu University School of Arts Center for Art and Design). Wystawę wspiera Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nepal/Polska

Polska/Nepal

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” składa się z trzech części.

Instalacja ze zdjęć reportażowych

Znane z naszej codzienności przedmioty, sytuacje to markery rodzimej rzeczywistości, dzięki którym domyślamy się kontekstu. Jest on jednak inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Zaprezentowane zostały autorskie zdjęcia wykonane podczas pobytu w Nepalu w 2016 roku z komentarzem autorki. Zostały one zestawione ze zdjęciami wyselekcjonowanymi pod kątem kontekstu polskiego z polskich stron internetowych.

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna kultury materialnej

Projekt realizowany ze studentami Uniwersytetu Artystycznego z Katmandu.

 

 

Studenci prezentują przedmioty, rytuały kultury materialnej i niematerialnej Nepalu i tłumaczą, dlaczego niektóre z nich przetrwają próbę czasu. Pokazują również takie, które ich zdaniem już niebawem odejdą w zapomnienie.

Październik 2016, prezenracja na Uniwersytetecie Artystycznym w Kathmandu

prezentacja była związana z realizowanym na Wydziale Architektury i Wzornictwa  projektem „Futurologia w praktyce projektowej”

i była zalążkiem do powstania wystawy „Równoległa Rzeczywistość” której partnerem, również był uniwersytet

więcej u nich na stronie:

Presentation by Dr. Marta Flisykowska

całość została zebrana w monografii Design For The Future

Interpretacja mandali

Materializacja założeń futurologii w praktyce projektowej. Silny symbol kultury, znany z dwuwymiarowej postaci. Mandala jest idealnym pretekstem do eksperymentów z pogranicza projektowania parametrycznego i generatywnego. W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Są idealnym przykładem zbliżającym świat symboliczny i humanistyczny do tego parametrycznego.

 Partnetrzy:

Muzeum Miasta Gdyni www.muzeumgdynia.pl

Wydział Architektury i Wzotnitwa Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku

Uniwersytet Artystyczny w Kathmandu Kathmandu University School Of Arts Center for Art and Design

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

zdjęcia Wiktor Orłowski