Perspektywa konceptualnego przekroczenia kategorii ‘człowiek’ pojawiła się w nauce, w ostatnich trzech dekadach XX w. na fali wzmożonego zainteresowania kryzysami środowiskowymi i ekologicznymi oraz ich społeczno-ekonomicznymi skutkami. Wyzwaniem  nie tylko dla nauk humanistycznych ale i  sztuki staje się  ekologizacja wiedzy i perspektyw badawczych

Wystawa prezentuje wyniki pierwszego etapu spekulatywnego projektu „Fossibilities” realizowanego przy wsparciu stypendium Goethe Institut na  Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Walencji (  Universitat Politècnica de València ) oraz Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytet Miguela Hernándeza (Universidad Miguel Hernández de Elche )

Projekt ma charakter interdyscyplinarny czerpie z archeologii, dziedzictwo kulturowego , oceanografii. Choć dotyka kwestii globalnych (jak skażenie środowiska),bazuje  na   lokalnym studium przypadku jak np Legend Katalońskich, faunie i florze zatoce walencyjskiej. Choć porusza kwestie globalne, takie jak zanieczyszczenie środowiska, czerpie z lokalnych studiów przypadku, inspirowanych legendami z tradycji katalońsko języcznej, a także florą i fauną Zatoki Walenckiej.

Dystopijny scenariusz jest w tym przypadku punktem wyjścia do połączenia nauki i wyobraźni w tworzeniu potencjalnego post-antropogenicznego bestiariusza, obejmującego organizmy, które mogłyby istnieć po naszej erze. Dzięki serii obiektów rzeźbiarskich przenosimy się w przyszłość tak odległą, jak era dinozaurów, ale w odwróconej osi czasu. Każda z przedstawionych skamieniałości zaprasza nas do refleksji, opowiadając nam różnorodną historię, która dotyczy różnych problemów, takich jak eutrofizacja, mutacja, zanieczyszczenie i globalne ocieplenie. Aby dać nam wyobrażenie o eskalacji teraźniejszych problemów powstała unikalna kolekcja futurystycznych skamieniałości, która będzie prezentowana w ESPAI VITRINA na Wydziale Sztuk Pięknych Universitat Politècnica de València od 17.07 do 15.09.2023 roku

 

zdjęcia: Marta Flisykowska

KAMIENIOŁOM CANTERA DE SALEM – GRUPA CALETA Rafol De Salem, prowincja Walencja

 

 

zdjęcia z wystawy:

This work was produced with the financial assistance of the European Union.

The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.