forma do chleba

– Zamawiam Piętkę!

Forma do chleba stanowi łącznik pomiędzy obiektem kultury ( stołem trialektycznym )a człowiekiem. Jedzenie stanowi inkluzyjny element kultury ze względu na swoją komunikacyjność  w postaci dzielenia się nim i wymiany. Ponieważ jedzenie stanowi funkcje kwalifikatora tożsamościowego wybrałam najbardziej symboliczny produkt spożywczy za jaki uważam chleb.

    A.Goraj , Jem, FRAGILE nr 1, 2013 s.73

 

 „Zamawiam piętkę!”

 część opisu z „Idea glokalności w projektowaniu produktów autorskich. Design jako spotkanie lokalnych i globalnych przestrzeni kultury”

            Ponownie jak w przypadku poszukiwań związanych z lokalnym charakterem szukałam punktu zaczepienia, świadczącego o polskim zachowaniu dotyczącym chleba.. W teorii marketingowej nazywa się to „insight’tami”*. Insight to nic innego jak wejrzenie w świat konsumenta, zrozumienie jego motywacji, odkrycie nieuświadomionych mechanizmów . Są to zachowania ludzkie, które zostały zauważone, lecz nie są uświadomione, np wspomnienia  dzieciństwa, skojarzenia, zachowania kulturowe.  Przykładem takiego działania była np Forma do chleba wykonana jest jako odlew żeliwny. Początkowo zaprojektowana w programie 3D, następnie wydrukowana w tworzywie ABS.  Zaprojektowana jest w taki sposób, aby pojedyncze pajdy chleba były wypiekane od razu i przygotowane do oderwania. Jest to nawiązanie do  znalezionego przeze mnie insight’u związanego z upodobaniem sobie „piętki” zwanej również „dupką” przez  ludzi z naszego kręgu kulturowego. Tęsknota emigracji za kromka chleba z masłem i rywalizacja o spieczoną skórkę świeżego chleba. Przy tradycyjnym kształcie chleba mamy dwie piętki – początek i koniec. Zwyczajowo to ta pierwsza jest największym skrabem, bo ostatnią się zostawia aby chleb nie wysychał z oby stron. Stąd druga zjadana jest na sam koniec i jeżeli minie kilka dni, nie jest już tak świeża, przez co mniej kusząca. W moim projekcie chciałam nawiązać do tego nawyku. Wyjściowym momentem była myśl o stworzeniu chleba z jak największą ilością piętek.  Rezultatem jest forma składająca się z 8 gotowych do oderwania fragmentów chleba mających spieczona skórkę z dwóch stron. Jest to interpretacja założenia o największej ilości dupek  , która posłużyła mi do zaprojektowania formy użytkowej.

 *G. Osóbka  Insight czyli zrozumienie konsumenta http://www.egospodarka.pl/50094,Insight-czyli-zrozumienie-konsumenta,1,20,2.html dostęp 27.06.2013

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA