WOKÓŁ STOŁU

WOKÓŁ STOŁU

Monografia Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ROUND THE TABLE monografia AiW ASP GDN 2014

 

Gdańsk | 2014

Autorzy:

Sławomir Fijałkowski

Monika Zawadzka

Marta Flisykowska

Marta Kołacz

 

zdjęcia publikacji : Ada Pawlikowska

Recenzenci Naukowi

prof. Mirosław Kociński, Wydział Ceramiki i Szkła,
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
dr hab. Piotr Szwiec, Wydział Architektury i Wzornictwa,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Projekt Graficzny :
Ada Pawlikowska

Korekta:
Grażyna Kompowska

Tłumaczenie:
Piotr Łuba