WE NEED MORE SPACE - katalog

WE NEED MORE SPACE – katalog

WE NEED MORE SPACE – katalog

 

Kuratorka | Curator

Marta Flisykowska

Autorka komunikacji wizualnej | Author of visual communication

Agata Janiszewska

 

katalog w wersji elektronicznej do pobrania pl/en  katalog WNMS

 

 

 

Redakcja | Editor

Marta Flisykowska

Skład | Layout

Agata Janiszewska

Korekta językowa pl

Grażyna Kompowska

Linguistic correction

Piotr Łuba

Wydawca | Publisher

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Gdańsk 2019