SHAPES OF LOGIC EVERYTHING CAN BE AUTOMATED

SHAPES OF LOGIC EVERYTHING CAN BE AUTOMATED

publikacja pokonferencyjna z konferencji dotyczacej projektowania parametrycznego i generatywnego

moj artykuł:

„MANDALA AS THE EXAMPLE OF VISUAL CODE BASED ON CULTURE. CASE STUDY OF FRACTAL GEOMETRY IN PRACTICE”

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2018

Shapes_of_Logic_2018

ISBN 978-83-7493-011-6
DOI 10.5277/SOL_2018