Równoległa Rzeczywistość // Paralel Reality

Równoległa Rzeczywistość // Paralel Reality

„Równoległa rzeczywistość” 

Multimedialna wystawa, przybliżająca życie codzienne oraz kulturę materialną Nepalu widziane oczami polskiej projektantki.

To, gdzie się rodzimy i przebywamy, nasze otoczenie i rzeczywistość, to punkt startowy. Każde kolejne doświadczenie będzie porównywane do tych pierwszych.Warunki geograficzne, historia, dostęp do wiedzy to czynniki wpływające na różnice kulturowe. Mamy te same potrzeby, zbudowani jesteśmy z tej samej materii, różnimy się lokalnie i w detalu.Znając tylko swoje otoczenie, przyjmujemy je automatycznie za wzór i wykładnię.

„Równolegle” nie znaczy „tak samo”.

Odległa kultura to inne tradycje, rytuały, język, mentalność. Tam wagę zyskują sprawy, które mogą być dla nas niezauważalne.Jak możemy dowiedzieć się o sobie czegoś nowego? Jak możemy rozwijać cywilizację? Zmieniając perspektywę patrzenia, dostrzegamy i przez to rozumiemy więcej.

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” jest podsumowaniem pewnego etapu prac w ramach projektu badawczego pt. „Futurologia w praktyce projektowej”, realizowanego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa przez dr Martę Flisykowską.

Partnerem projektu jest Uniwersytet Artystyczny w Kathmandu (Kathmandu University School of Arts Center for Art and Design). Wystawę wspiera Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nepal/Polska

Polska/Nepal

Multimedialna wystawa przybliżającą życie codzienne oraz kulturę materialną Nepalu.

 

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” składa się z trzech części.

Instalacja ze zdjęć reportażowych

Znane z naszej codzienności przedmioty, sytuacje to markery rodzimej rzeczywistości, dzięki którym domyślamy się kontekstu. Jest on jednak inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Prezentujemy zdjęcia wykonane przez Martę Flisykowską podczas pobytu w Nepalu w 2016 roku z komentarzem autorki.

Prezentacja multimedialna kultury materialnej

Projekt realizowany ze studentami Uniwersytetu Artystycznego z Katmandu.

Studenci prezentują przedmioty, rytuały kultury materialnej i niematerialnej Nepalu i tłumaczą, dlaczego niektóre z nich przetrwają próbę czasu. Pokazują również takie, które ich zdaniem już niebawem odejdą w zapomnienie.

Interpretacja mandali

Materializacja założeń futurologii w praktyce projektowej. Silny symbol kultury, znany z dwuwymiarowej postaci. Mandala jest idealnym pretekstem do eksperymentów z pogranicza projektowania parametrycznego i generatywnego. W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Są idealnym przykładem zbliżającym świat symboliczny i humanistyczny do tego parametrycznego.

 Partnetrzy:

Muzeum Miasta Gdyni www.muzeumgdynia.pl

Wydział Architektury i Wzotnitwa Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku

Uniwersytet Artystyczny w Kathmandu Kathmandu University School Of Arts Center for Art and Design

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

zdjęcia Wiktor Orłowski