Motywy Zdobnicze Puszczy Pyzdrskiej

Motywy Zdobnicze Puszczy Pyzdrskiej

Projekt etnograficzny dotyczący dziecistwa kulturowego “Puszczy Pyzdrska”. Jednym z elementów krajobrazu kulturowego pozostawiaonego przez Olędrów na tych Ziemiach sa żlezne domy . Ziemie na które Olędrzy zasiedlili były bardzo słabej jakości lecz im udało się je zagospodarowac i wytworzyć na niej plony. Materiałym Budulcowym domów była ruda żelaza występująca na tym terenie. Badania prowadzone na tym terenie zaanagażowały nie tylko etnografowów i architektów, ale również geologów i specjalistów od metalurgii.

Na podstawie przeprowadzonego przez naukowców z Katedry Botaniki Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu badania roślinności obszaru Puszczy Pyzdrskiej wykorzystałam część najpopularniejszych roślin leczniczych występujących na łąkach dareniowych do zaprojektowania motywów zdobniczych.