INFUTURE FOOD LAB 2017 - Gdynia Design Days

INFUTURE FOOD LAB 2017 – Gdynia Design Days

materiały prasowe Gdynia Design Days, fot. Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk

 

info prasowe:

http://gdyniadesigndays.eu/pl/the-future-of-food.html

Mięso in vitro, mąka z owadów, jadalny druk – to wszystko dzieje się już dziś! Jak będzie wyglądać jedzenie przyszłości? Zapraszamy do multimedialnego laboratorium przyszłości: infuture food lab.

Projekt „Future of Food” to wzorcowy przykład udanej, interdyscyplinarnej współpracy dwóch różnych ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. Projekt został zainicjowany przez Natalię Hatalską, założycielkę infuture institute która we współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku zorganizowała konkurs na prace typu speculative design.

Na podstawie opracowanych przez instytut infuture trendów żywieniowych, kulturowych, społecznych i środowiskowych, studenci ASP podjęli się zaprojektowania jedzenia przyszłości. Założeniem konkursu było, aby każdy z projektów został merytorycznie osadzony w rzeczywistości, a wizjonerska koncepcja miała podstawy naukowe. Finał stanowi ekspozycja prac konkursowych „infuture food lab” oraz opracowanie raportu „Future of Food”.

Projekt prowadzony był przez Pracownię Designu Eksperymentalnego oraz konsultowany z mikrobiologiem Adamem Ossowickim z Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW).

Projekty powstałe w gdańskim ASP stanowią część wkładu merytorycznego do opracowanego przez infuture hatalska foresight institute raportu „Future of Food”, którego partnerem strategicznym jest firma Tesco.

04.07 o godz 19:00 Natalia Hatalska wygłosi prezentację pt. „Life after food (as we know it)”. Po prezentacji będzie okazja zwiedzić wystawę „infuture food lab” z zespołem instytutu oraz kuratorem wystawy, dr Martą Flisykowską (Wydział Architektury i Wzornictwa ASP). Będzie wtedy okazja osobiście porozmawiać o projekcie z organizatorami i twórcami wystawy. 

http://infuture.institute/

raport do ściągnięcia: http://infuture.institute/raporty/future-of-food/