glokalne ornamenty pomorza

glokalne ornamenty pomorza

Na podstawie opracowania projektu będącego częścią stypendium Młoda Polska 2015 powstały wzory przystosowane do haftu przez lokalne hafciarki ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz upowszechnione na warsztatach i w postaci opracowania cyfrowego katalogu.

Założenia projektu:

Zaprojektowanie ornamentu pomorskiego , opierając się na tradycji – jest to temat delikatny ze względu na wrażliwą grupę działaczy.
Ograniczyłam wybrane gatunki do tych które są chronione lub występują jedynie na Pomorzu. W ten sposób realizowany projekt zyskał również warstwę edukacyjną, która była również widoczna na warsztatach realizowanych z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku .
Gatunki chronione lub objęte ochroną stały się idealnym kontekstem występowania w ornamencie i to sprawia, że zyskują też ten glokalny sznyt. Ponieważ część z gatunków jest znana na świecie, lecz również chroniona, to pamięć o takich
taksonach dotyka tematyki geogospodarczej, ekologicznej
i kulturowej a to wszystko łączy ornament. Wykorzystane zostało medium jakim może stać się wykonywanie i właśnie „dekorowanie” i w ten sposób upowszechnia się wiedzę na temat lokalnego i wyjątkowego środowiska.