glokalne ornamenty pomorza - warsztaty

glokalne ornamenty pomorza – warsztaty

Realizacja projektu

Zaprojektowanie ornamentu pomorskiego , opierając się na tradycji – jest to temat delikatny ze względu na wrażliwą grupę działaczy.
Ograniczyłam wybrane gatunki do tych które są chronione lub występują jedynie na Pomorzu. W ten sposób realizowany projekt zyskał również warstwę edukacyjną, która była również widoczna na warsztatach realizowanych z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku . Gatunki chronione lub objęte ochroną stały się idealnym kontekstem występowania w ornamencie i to sprawia, że zyskują też ten glokalny sznyt. Ponieważ część z gatunków jest znana na świecie, lecz również chroniona, to pamięć o takich taksonach dotyka tematyki geogospodarczej, ekologicznej i kulturowej a to wszystko łączy ornament. Wykorzystane zostało medium jakim może stać się wykonywanie i właśnie „dekorowanie” i w ten sposób upowszechnia się wiedzę na temat lokalnego i wyjątkowego środowiska.http://flisykowska.com/index.php/glokalne-ornamenty-pomorza/