DESIGN ORIGINAL - monograph

DESIGN ORIGINAL – monograph

to download:

design autorski monografia

design original monography

Publication title: Design Author

The authors of the monograph:

prof. Sławomir Fijałkowski
dr Marta Flisykowska
Jacek Ryń, MA

Scientific reviewers:
prof. Czesław Frejlich,
dr hab. Piotr Jędrzejewski

Graphic design and composition:
Paweł Świderski

ISBN 978-83-65366-23-8